Απονομή χορηγιών/ενθυμημάτων στους απόφοιτους νέους με καταγωγή τον Καραβά – 29.12.21

Ο Δήμος Καραβά, η Σχολική Εφορεία Καραβά και το Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ. Σιακόλας» απένειμαν χορηγίες και ενθυμήματα σε νέους και νέες με καταγωγή τον Καραβά.  Χορηγίες και ενθυμήματα δόθηκαν σε πρωτοετείς που παρακολουθούν σπουδές σε κολλέγια, ανώτερες σχολές ή Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού και έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία Άριστα στο απολυτήριο Μέσης […]