Διεύθυνση: Οδός Μιλήτου αρ.2, 2028 Στρόβολος Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22516937

Φαξ: +357 22516941

Email: [email protected]

  • Για να λαμβάνετε επιστολές/ενημερώσεις από τον Δήμο Καραβά παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία σας πιο κάτω:
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.