Το Συντονιστικό Σώμα δημιουργήθηκε στις 25 Απριλίου 2017 μετά από εισήγηση του Δημάρχου Καραβά Νίκου Χατζηστεφάνου, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των οργανωμένων συνόλων, την ανταλλαγή απόψεων πάνω στα τρέχοντα θέματα και τον προγραμματισμό και χάραξη κοινής πορείας σε πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας.

Το  Συντονιστικό Σώμα αποτελείται από όλους τους νυν και πρώην Δημάρχους και Προέδρους των οργανωμένων συνόλων του Καραβά, υπό την Προεδρία του Δημάρχου.

Συγκεκριμένα το Σώμα αποτελείται από τους εξής:

 • Νίκο Χατζηστεφάνου, Δήμαρχο, Πρόεδρο του Συμβουλευτικού Σώματος
 • Ανδρούλα Ασσιώτου, Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Καραβά
 • Χριστόφορο Χριστοδουλίδη, Πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς»
 • Μάριο Μούγη, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά
 • Δαμιανό Χατζηδαμιανού, εκ μέρους της Αθλητικής Ένωσης Καραβά – Λάμπουσα
 • Γιάννη Παπαϊωάννου, τέως Δήμαρχο
 • Χριστάκη Χριστοφόρου, τέως Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Καραβά
 • Κώστα Πατέρα, τέως Πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς»
 • Λάμπρο Μαούρη, τέως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά
 • Ανδρέα Πατέρα, τέως Πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Καραβά – Λάμπουσα
 • Πανίκο Τσέντα, πρώην Δήμαρχο
 • Σώτο Φραγκίσκο, πρώην Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Καραβά
 • Τηλέμαχο Κληρίδη, πρώην Πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς»