Υπογραφή Πρωτοκόλου συνεργασίας Δήμου Καραβά με Unesco Ρουμανίας.

 

Συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από την υπογραφή πρωτοκόλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καραβά και Unesco Ρουμανίας.

Κατά την υπογραφή, πραγματοποιήθηκε έκθεση φερβολιτέ στην πόλη Suceava την οποίαν επισκέφθηκαν χιλιάδες δημότες της πόλης.

Κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Καραβά και της Επιτροπής Unesco Ρουμανίας στον Δήμαρχο Suceavas αποφασίστηκε η αδελφοποίηση των δύο ιστορικών Δήμων.

Δήμος Καραβά.