ΨΩΜΑ ΜΗΛΙΑ, 74 ΕΤΩΝ

Γεννήθηκε το 1900. Στην ίδια επιδρομή των τουρκικών στρατευμάτων στις 23 Ιουλίου 1974 που συνέλαβαν τον ομοχώριό της Αλέξανδρο Βούρκα, συνέλαβαν και τη Μηλιά στο σπίτι της και έκτοτε αγνοείται.