ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ, 55 ΕΤΩΝ

Γεννήθηκε το 1919. Ίδε κείμενο αρ. 218.