ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ (ΦΑΚΑΛΑ), 49 ΕΤΩΝ

Γεννήθηκε στον Καραβά το 1925 και χάθηκαν τα ίχνη του από τις 15 Αυγούστου 1974 στην περιοχή Καϊμακλίου στην προσπάθειά του να μεταφέρει στρατιώτες προς τη Μια Μηλιά με το λεωφορείο που οδηγούσε.