Πρώτη Συνεδρία Νέου Δ.Σ Σχολικής Εφορείας Καραβά – 17 Ιανουαρίου 2012


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Πρώτη Συνεδρία Νέου Διοικητικού Συμβουλίου


Σχολικής Εφορείας Καραβά


Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012 στο Οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο Στρόβολο, η πρώτη συνεδρία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Εφορείας Καραβά για την πενταετία 2012 – 2016.


Ο Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης Παπαϊωάννου ο οποίος προήδρευσε της συνεδρίας, αφού καλωσόρισε όλα τα μέλη της Σχολικής Εφορείας έκανε μια σύντομη ανασκόπηση στις δραστηριότητες και τους στόχους της Σχολικής Εφορείας Καραβά και τόνισε τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας και της αλληλοστήριξης σε θέματα που αφορούν τη νέα γενιά του Καραβά.


Στη συνέχεια μέσα σε ένα πνεύμα ενότητας χωρίς να γίνει εκλογική διαδικασία, εγκρίθηκε ομόφωνα εισήγηση του Δημάρχου για τις θέσεις των αξιωματούχων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Εφορείας Καραβά. Καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο Χριστάκης Χριστοφόρου, αντιπροέδρου ο Σωτήριος Φραντζέσκος, Γραμματέα η Έλενα Αχιλλέως – Διγενή και Ταμία ο Δημήτρης Δημητρίου. Συμμετέχουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Εφορείας Καραβά οι Χρυστάλλα Γιάλλουρου, Χρίστος Γιαννήταης, Δημήτρης Επιφανείου, Λάμπρος Μαούρης, Σωτήρα Ποταμίτου, Χριστόφορς Τσαγγαρίδης και Μάρω Χατζηστεφάνου.


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Εφορείας Καραβά, μέσα σε πνεύμα ενότητας, συλλογικής δράσης και σωστού προγραμματισμού δεσμεύτηκε να εργαστεί με ζήλο και αφοσίωση, μέσα από μια στενή συνεργασία με το Δήμο Καραβά και τα υπόλοιπα οργανωμένα Σύνολα του Καραβά με στόχο την προβολή και ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της κατεχόμενης κωμόπολης Καραβά και την ενίσχυση του αγώνα για απαλλαγή της πατρίδας μας από την Τουρκική κατοχή και τη διαίρεση.