Κηδεία Παναγιώτη Παναγίδη – 19.11.2022

ΚΗΔΕΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ (ΣΦΑΛΑΓΓΙΩΤΙΣΣΑ) ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΔΗ, ΗΛΙΚΙΑΣ 90 ΕΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ. ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.