Κηδεία Μαρίτσας Αλεξάνδρου Κωνσταντινίδου – 18.10.2011