Κηδεία Γιαννούλας Παγδατή – 28.2.2023

ΚΗΔΕΙΑ: ΤΡΙΤΗ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΠΑΓΔΑΤΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ. ΑΙΩΝΙΑ ΤΗΣ Η ΜΝΗΜΗ.