Κηδεία Γεωργίας Τσιρίπιλλου Κίρκου – 8.5.2023

ΚΗΔΕΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΡΙΠΙΛΛΟΥ ΚΙΡΚΟΥ, ΗΛΙΚΙΑΣ 88 ΕΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ. ΑΙΩΝΙΑ ΤΗΣ Η ΜΝΗΜΗ.