Γενική Εκλογική Συνέλευση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καραβά – 6.7.2022

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 18.00 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, όπου θα διεξαχθεί η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καραβά.

Σε αυτή μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι νέοι και οι νέες με καταγωγή τον Καραβά ή τα περίχωρά του (Παλιόσοφος, Φτέρυχα, Μότιδες κι Ελιά) ηλικίας από 15 μέχρι 35 χρονών καθώς και οι σύζυγοί τους.

Το Συμβούλιο διοικείται από την Εκτελεστική Επιτροπή του. Σε αυτή συμμετέχουν εννέα (9) τακτικά μέλη, καθώς και εννέα (9) αναπληρωματικά, που εκλέγονται κάθε δύο χρόνια στην Γενική και Εκλογική Συνέλευση, όπως αυτή που θα γίνει την 6η του Ιούλη 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποψηφιότητες στην Εκτελεστική Επιτροπή, παρακαλούμε όπως τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 99769759 (Μάριος) & 99785887 (Αλέξανδρος).