Έκθεση Φωτογραφίας Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, 11 – 13 Ιουλίου 2012

Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα:


“The destruction of the European Civilization of Cyprus by Turkey. The tragedy goes on…”


Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων μέσα στα πλαίσια την αποστολής και των δραστηριοτήτων της έχει ετοιμάσει μια πολύ αξιόλογη έκθεση φωτογραφίας με θέμα “The destruction of the European Civilization of Cyprus by Turkey. The tragedy goes on…”


Μέσα από τα 25 πάνελς της έκθεσης που αφορούν όλες τις ενότητες που σχετίζονται με το πιο πάνω θέμα, αναδεικνύεται η μεγάλη καταστροφή και βεβήλωση που γίνεται από το κατοχικό καθεστώς της Τουρκίας για τη θρησκευτική και πολιτιστική μας κληρονομιά.


Η έκθεση θα αξιοποιηθεί σε διάφορες συναντήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στην Κύπρο και στις οποίες Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα είναι δυνατό να ενημερωθούν για το θέμα.


Πρώτη αξιοποίηση της έκθεσης θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton στις 11- 13 Ιουλίου (αίθουσα Ακάμας).


Η δική μας παρουσία μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην προβολή του θέματος προς τους Ευρωπαίους ξένους και όσους θα βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Κύπρο.


Στόχος μας να ευαισθητοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότεροι για το τόσο σημαντικό θέμα της καταστροφής μιας παγκόσμιας κληρονομιάς που συντελείται στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου μας. Πρέπει επιτέλους για αυτή την τραγική πτυχή να δεχτεί πιέσεις η Τουρκική πλευρά για να αλλάξει συμπεριφορά και στάση και να έχει ανάλογες επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή της προοπτική.