Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση για Παιδιά με καταγωγή τον Καραβά – 12.1.2020