Αγγελία θανάτου Ανδρέα Τσιαούσιη – 7.12.2021

Ο Ανδρέας Τσιαούσιης απεβίωσε στις 7 Δεκεμβρίου 2021.

Αιωνία του η μνήμη.