Αγγεία θανάτου Χρίστου Μονού – 1.9.2021

Ο Χρίστος απεβίωσε την 1.9.2021 στο Λονδίνο.  Αιώνια του η μνήμη.