Αναζητώντας ψηφίδες της ιστορίας του Καραβά πριν το 1974 – 13 Δεκεμβρίου 2012


Έκθεση Φωτογραφίας Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά


Αναζητώντας ψηφίδες της ιστορίας του Καραβά πριν το 1974


13 Δεκεμβρίου 2012 


Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καραβά στην προσπάθειά του να συμβάλει στην καταγραφή της ιστορίας του Καραβά, διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Αναζητώντας ψηφίδες της ιστορίας του Καραβά πριν το 1974». Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 7.15μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.


Είναι παράκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, όσοι μπορούν να βοηθήσουν στη συλλογή φωτογραφικού υλικού. Στόχος είναι να εντοπιστούν φωτογραφίες, στις οποίες να αποτυπώνονται στιγμιότυπα από εκδηλώσεις, πανηγύρια, θρησκευτικά μνημεία, σχολεία, ασχολίες των κατοίκων, τουρισμός, λαϊκή τέχνη, οικογενειακές συναντήσεις κ.α. Οι φωτογραφίες θα δοθούν στην οργανωτική επιτροπή με ένα σύντομο περιγραφικό σημείωμα. Μετά την αντιγραφή των φωτογραφιών, αυτές θα επιστραφούν πίσω στους κατόχους τους.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όσοι μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια της νεολαίας μας να συγκεντρώσει αυτό το φωτογραφικό υλικό να επικοινωνήσουν το συντομότερο στα τηλέφωνα: 22516937 (γραφείο Δήμου Καραβά, 09.00πμ-02.00μμ) ή 99495718 (Λάμπρος Μαούρης).


Από την οργανωτική επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καραβά