ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΑΡΑΒΑ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΣΙΜΟΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Προκήρυξη υποτροφιών Σχολικής Εφορείας Καραβά


     «Καταπίστευμα Υποτροφιών Γεωργίου Τσίμον» 


Η Σχολική Εφορεία Καραβά προκηρύσσει για το 2014 υποτροφίες – χορηγίες σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές από το καταπίστευμα Γεωργίου Τσίμον, ευεργέτη της Σχολικής Εφορείας με βάση τα πιο κάτω:


1.       Ποσό 12,000 € θα κατανεμηθεί ισόποσα σε όλους τους άριστους πρωτοετείς φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με καταγωγή τον Καραβά και τα περίχωρα που θα έχουν βαθμό απολυτηρίου 18.5 και άνω σαν μερική υποτροφία μόνο για το πρώτο έτος σπουδών. Τα κριτήρια είναι ακριβώς τα ίδια όπως και γα τις χορηγίες που παραχωρούνται από το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά. Καλούνται όσοι πληρούν τα κριτήρια να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά για το Ταμείο Υποτροφιών Δήμου Καραβά.


2.       Παραχωρούνται δύο πλήρεις υποτροφίες διάρκειας 3 – 5 χρόνων , ανάλογα με τα χρόνια φοίτησης, ύψους 3,000.00 ευρώ η κάθε μία, σε Καραβιώτες πρωτοετείς φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμολογία απολυτηρίου 19 6/12 και άνω. Οι υποτροφίες θα δίνονται στην βάση των όρων των Κρατικών Υποτροφιών Πρόγραμμα Α΄ .  Σε περίπτωση που οι αιτητές είναι περισσότεροι από δύο, το θέμα θα εξετάζεται από την επιτροπή του καταπιστεύματος Γεωργίου Τσίμον που θα ορίσει το Δ.Σ. της Σχολικής Εφορείας. Υποψήφιοι που έχουν πάρει υποτροφίες από άλλες πηγές θα πρέπει να το δηλώσουν με την αίτησή τους. Όσοι άριστοι απόφοιτοι πληρούν το βασικό κριτήριο με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19 6/12 και άνω να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά. και να την αποστείλουν στη διεύθυνση του Δήμου Καραβα ,μέχρι την 20ην Δεκεμβρίου 2014


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα γραφεία του Δήμου Καραβά, τηλέφωνο 22516937, ώρες γραφείου ή να αποστείλουν μήνυμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Karavas[email protected]


Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω αποφάσεις ισχύουν για τη φετινή χρονιά 2014 μόνο. Για τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των υποτροφιών, καθώς και τα προσφερόμενα ποσά δυνατόν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του καταπιστεύματος. Η παραχώρηση των πιο πάνω υποτροφιών από το καταπίστευμα Γεωργίου Τσίμον θα γίνει στη ίδια εκδήλωση με τη παραχώρηση των χορηγιών από το ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβα τη Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 7,30 μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.


Για την αίτηση πατήσετε εδώ.