ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΤΣΑ – ΠΑΡΟΥΚΚΟΥ, 79 ΕΤΩΝ

Γεννήθηκε το 1895. Η Μαρίτσα παρέμεινε εγκλωβισμένη και πέθανε από τις στερήσεις και τις κακουχίες στις 3 Οκτωβρίου 1974 στον τόπο του εγκλωβισμού της. Τάφηκε από συγχωριανούς της στο κοιμητήριο του Καραβά.