Συνάντηση Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων με εκπροσώπους Υπουργείου Εσωτερικών – 20.9.2021

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, συνάντηση της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων με εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Δήμων.

Στη συνάντηση επεξηγήθηκε ο τρόπος συμπλήρωσης του Τριετούς Προϋπολογισμού και η κατανομή των διαφόρων κονδυλίων.  Τέθηκαν σχετικές ερωτήσεις από  τους Δημάρχους και τους Δημοτικούς Γραμματείς των κατεχόμενων Δήμων στους Λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Δήμων.

Στο τέλος της συνάντησης προσφέρθηκε γεύμα προσφορά του Υπουργείου Εσωτερικών.