Συμμετοχή Δημάρχων σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αγγλία – 21-25 Μαΐου


Αποστολή Δημάρχων στην Αγγλία


Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα


Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης έχει αναλάβει με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τη σύμβαση «Μαθησιακές δραστηριότητες σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας».


Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, την Ένωση Δήμων και Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου.


Μέσα στα πλαίσια της σύμβασης έχει σχεδιαστεί ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους Δημάρχους των ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέρος του προγράμματος προνοούσε αποστολή στην Αγγλία και συμμετοχή σε τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.


   

Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την ομάδα των Δημάρχων των κατεχόμενων Δήμων


Οι Δήμαρχοι που συμμετείχαν στην αποστολή σε μια αναμνηστική φωτογραφία με το Δήμαρχο του Winchester Cllr Frank Pearson


Στην αποστολή που πραγματοποιήθηκε στις 21-24 Μαΐου συμμετείχαν 15 Δήμαρχοι μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Καραβά Γιάννης Παπαϊωάννου. Φορέας της εκπαιδευτικής αποστολής ήταν η Επαγγελματική Ένωση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν.Α. Αγγλίας που εδρεύει στην πόλη Winchester στην επαρχία Hampshire.


Σκοπός του προγράμματος ήταν να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες με ποιο τρόπο η εφαρμογή των μεθόδων/εργαλείων/αρχών που διδάχθηκαν στην Κύπρο έχει οδηγήσει στην επίτευξη συγκεκριμένων καλών πρακτικών σε επιλεγμένους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ηνωμένου Βασιλείου.


   

Οι Δήμαρχοι που συμμετείχαν στην αποστολή σε μια αναμνηστική φωτογραφία με το Δήμαρχο του Havant Cllr Gerald Shimbart


Ο Δήμαρχος Καραβά Γιάννης Παπαϊωάννου με τη γενική συντονίστρια του προγράμματος Jennifer Mc Neil


Μέσα από το πρόγραμμα δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να γνωρίσουν:


·         πώς έχει λειτουργήσει στην πράξη η εφαρμογή των αρχών της «καλής ηγεσίας» σε τοπικό επίπεδο


·         με ποιο τρόπο αποτελεσματικοί ηγέτες κατόρθωσαν να ανταποκριθούν επιτυχημένα στην αλλαγή συνθηκών και κουλτούρας και να την διαχειριστούν δημιουργικά


·         με ποιο τρόπο η στοχευμένη επικοινωνιακή διαχείριση έχει συμβάλλει στην επιτυχημένη μετάδοση του οράματος και των αρχών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ΟΤΑ


·          ποια είναι τα βασικά πρακτικά βήματα που έχουν οδηγήσει με επιτυχία στην εξασφάλιση επαρκών και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και στην υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης – ιδίως σε περιόδους δυσμενών δημοσιονομικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών


·         πώς γίνεται στην πράξη η εκπόνηση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση ενός σχεδίου δράσης.
 

Αναμνηστική φωτογραφία με τους Δημάρχους που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό ταξίδι και τους συντονιστές εκπαίδευσης των σεμιναρίων


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξιολογήθηκε ως πάρα πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο για το σκοπό που έχει διοργανωθεί. Μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες με τους Δημάρχους του Havant Cllr Gerald Shimbart, του Winchester Cllr Frank Pearson καθώς επίσης και με τον Πρόεδρο  του τοπικού συμβουλίου του Hampshire Councilor Andrew Joy.


Η ομάδα των δημάρχων που συμμετείχε στην αποστολή είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για πρακτικές που ισχύουν σε τοπικά συμβούλια της Μεγάλης Βρετανίας και να κάνει εισηγήσεις για πρωτοβουλίες που μπορούν να εφαρμοστούν στην Κύπρο με βάση τις πληροφορίες που δόθησαν στα σεμινάρια, αξιοποιώντας ιδέες που προέκυψαν από καλές πρακτικές που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.