Σεμινάριο «Κανονισμός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων» – 13.2.19

Σεμινάριο «Κανονισμός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων» 13 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με τον Καραβιώτη Κώστα Ορφανίδη διοργάνωσαν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 4.00μμ, στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών σεμινάριο για την πρακτική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Κώστας Ορφανίδης είναι Διευθυντής της Εταιρείας O.T.A. η οποία, μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον Κανονισμό Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Κανονισμός αυτός τέθηκε σε εφαρμογή από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018, με στόχο την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Το σεμινάριο ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους ασχολούνται με τα κοινά, ανήκουν σε σωματεία, οργανώσεις ή έχουν επιχειρήσεις, αφού είναι πλέον υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τον πιο πάνω Κανονισμό.

Το σεμινάριο είχε εγκριθεί από την ΑΝΑΔ και σε όσους συμμετείχαν θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Ο Δήμος Καραβά εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Κώστα Ορφανίδη για την δωρεάν παρουσίαση του θέματος.