Πρώτη Συνάντηση Κυπριακής Παιδοβουλής για το 2013 – 23 Ιανουαρίου 2013


Πρώτη Συνάντηση Κυπριακής Παιδοβουλής για το 2013


Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο Στρόβολο, η πρώτη παγκύπρια συνάντηση της  Κυπριακής Παιδοβουλής για το 2013.


Στη συνάντηση συμμετείχαν πάνω από 100 παιδιά από όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου τα οποία είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν απόψεις και εισηγήσεις για θέματα τα οποία τους προβληματίζουν.


   

Άποψη από τη συγκέντρωση


Ο Δήμαρχος Καραβά χαιρετίζει τη συγκέντρωση


Στη συγκέντρωση ο Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης Παπαϊωάννου απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αποστολή και το πολυσήμαντο έργο των κατεχόμενων Δήμων καθώς και στις προσπάθειες για εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Εθνικό μας θέμα. Σε όλα τα παιδιά διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό για τον Καραβά και την αποστολή του Δήμου.


Η Κυπριακή Παιδοβουλή ιδρύθηκε το 2000 με στόχο την συλλογική συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στην επισήμανση των προβλημάτων και την λήψη αποφάσεων για θέματα που τα αφορούν, με όλα τα εις την διάθεσή τους νόμιμα μέσα και σχετικές διαδικασίες. Η Παιδοβουλή αποτελείται από 80 μέλη ηλικίας 12-18 ετών, διαμοιρασμένα στις έξι Επαρχίες της Δημοκρατίας με την ίδια αναλογία που εκάστοτε επικρατεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Παιδοβουλή συνέρχεται σε Παγκύπρια Σύνοδο Εργασίας κάθε 2 μήνες και πανηγυρικά μία φορά τον χρόνο υπό την Προεδρία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, κάθε Νοέμβριο, όταν εορτάζεται η επέτειος της υπογραφής και επικύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.