Προκήρυξη υποτροφιών Σχολικής Εφορείας Καραβά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Προκήρυξη υποτροφιών Σχολικής Εφορείας Καραβά


«Κληροδοτήματος  Γεωργίου Τσίμον»


Η Σχολική Εφορεία Καραβά προκηρύσσει για το 2017 υποτροφίες , χορηγίες, σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές από το κληροδότημα Γεωργίου Τσίμον, ευεργέτη της Σχολικής Εφορείας με βάση τα πιο κάτω:


1.       Όλοι οι άριστοι πρωτοετείς φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με καταγωγή τον Καραβά και τα περίχωρα που θα έχουν βαθμό απολυτηρίου 18.5/20 και άνω θα λάβουν χρηματικό ποσόν σαν μερική υποτροφία μόνο για το πρώτο έτος σπουδών. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από την υποτροφία του πρώτου έτους για τους Τρείς ή περισσότερους που θα τύχουν πλήρους υποτροφίας. Τα κριτήρια είναι ακριβώς τα ίδια όπως και για τις χορηγίες που παραχωρούνται από το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά. Καλούνται όσοι πληρούν τα κριτήρια να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά για το Ταμείο Υποτροφιών Δήμου Καραβά.


2.       Θα παραχωρηθεί μία πλήρης υποτροφία για όλα τα χρόνια των προπτυχιακών σπουδών με ανώτατο όριο διάρκειας σπουδών τα 5 χρόνια φοίτησης,  ύψους 1,500€, σε πρωτοετή φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τον Καραβά ή τα περίχωρα, με βαθμολογία απολυτηρίου 19,65/20 και άνω. Η υποτροφία θα δοθεί στην βάση των όρων των Κρατικών Υποτροφιών Πρόγραμμα Α΄.


3.       Θα παραχωρηθούν δύο πλήρεις υποτροφίες για όλα τα χρόνια των προπτυχιακών σπουδών με ανώτατο όριο διάρκειας σπουδών τα 5 χρόνια  φοίτησης, ύψους 1000€, σε πρωτοετείς φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τον Καραβά ή τα περίχωρα, με βαθμολογία απολυτηρίου 19,00/20 και άνω. Οι πιο πάνω αιτήσεις θα δίνονται στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Σε περίπτωση που οι αιτητές είναι περισσότεροι από τίς διαθέσιμες υποτροφίες, το θέμα θα εξετάζεται από την επιτροπή υποτροφιών του κληροδοτήματος Γεωργίου Τσίμον που έχει ορίσει το Δ.Σ. της Σχολικής Εφορείας.


4.       Υποψήφιοι που έχουν πάρει υποτροφίες από άλλες πηγές θα πρέπει να το δηλώσουν με την αίτησή τους και σε περίπτωση που θα είναι δικαιούχοι των υποτροφιών η Σχολική εφορία θα συμπληρώνει το ποσό τής χορηγίας με βάση των ποσών χορηγίας που θα δικαιούνταν. Το υπόλοιπο ποσό της υποτροφίας θα παραχωρείται στον πρώτο επιλαχόντα που είναι ο επόμενος στην κατάταξη κ.ο.κ.  Όσοι άριστοι απόφοιτοι πληρούν το βασικό κριτήριο με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19,65/20 ή 19.00/20 και άνω να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά. Οι υποτροφίες θα δοθούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών  (ΙΚΥ).


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα γραφεία του Δήμου Καραβά, τηλέφωνο 22516937, ώρες γραφείου ή να αποστείλουν μήνυμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Karavas[email protected]Σημειώνεται ότι για τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των υποτροφιών, καθώς και τα προσφερόμενα ποσά δυνατόν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του καταπιστεύματος.


Από τη Σχολική Εφορεία Καραβά

Για να κατεβάσετε την αίτηση για τις πλήρεις υποτροφίες πατήστε
εδώ.