Προκήρυξη χορηγιών/υποτροφιών Σχολικής Εφορείας Καραβά και Ιδρύματος Υποτροφιών Καραβά “Νίκος Κ. Σιακόλας”

 Εκδήλωση προς τιμή των αποφοίτων και αρίστων μαθητών

Η Σχολική Εφορεία Καραβά και το Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά “Νίκος Κ. Σιακόλας” θα οργανώσουν και φέτος την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση προς τιμή των αποφοίτων και αρίστων Λυκείων, Τεχνικών και Ιδιωτικών Σχολών που κατάγονται από τον Καραβά και περίχωρα. Η εκδήλωση αυτή προγραμματίζεται για την Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου, στις 7.00 μ.μ.

Για τούτο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Υποτροφιών Καραβά Νίκου Κ. Σιακόλα και η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Γεώργιου Τσίμον της Σχολικής Εφορείας Καραβά, δέχονται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό υποτροφιών υπό μορφή χορηγίας για πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά που παρακολουθούν μαθήματα σε Κολλέγια, Ανώτερες Σχολές ή Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού και έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία άριστα στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α) Γενική αίτηση για χορηγίες από τη Σχολική Εφορεία Καραβά και το Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά “Νίκος Κ. Σιακόλας” (συμπληρώνεται από όλους τους απόφοιτους που έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία 18.5 και άνω).

Β) Αίτηση για 3 Χορηγίες/υποτροφίες Σχολικής Εφορείας Καραβά-Κληροδοτήματος Γεώργιου Τσίμον (συμπληρώνεται από όλους τους απόφοιτους που έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία 19 και άνω, βλ. πιο κάτω).

Η Σχολική Εφορεία Καραβά προκηρύσσει για το 2021 υποτροφίες , χορηγίες, σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές από το κληροδότημα Γεωργίου Τσίμον, ευεργέτη της Σχολικής Εφορείας με βάση τα πιο κάτω:

  1. Θα παραχωρηθεί μία πλήρης υποτροφία για όλα τα χρόνια των προπτυχιακών σπουδών με ανώτατο όριο διάρκειας σπουδών τα 5 χρόνια φοίτησης, ύψους €1500.00, σε πρωτοετή φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τον Καραβά ή τα περίχωρα, με βαθμολογία απολυτηρίου 19,65/20 και άνω. Η υποτροφία θα δοθεί στην βάση των όρων των Κρατικών Υποτροφιών Πρόγραμμα Α΄.
  2. Θα παραχωρηθούν δύο πλήρεις υποτροφίες για όλα τα χρόνια των προπτυχιακών σπουδών με ανώτατο όριο διάρκειας σπουδών τα 5 χρόνια φοίτησης, ύψους €1000.00, σε πρωτοετείς φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τον Καραβά ή τα περίχωρα, με βαθμολογία απολυτηρίου 19,00/20 και άνω. Οι πιο πάνω αιτήσεις θα δίνονται στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Σε περίπτωση που οι αιτητές είναι περισσότεροι από τίς διαθέσιμες υποτροφίες, το θέμα θα εξετάζεται από την επιτροπή υποτροφιών του κληροδοτήματος Γεωργίου Τσίμον που έχει ορίσει το Δ.Σ. της Σχολικής Εφορείας.
  3. Υποψήφιοι που έχουν πάρει υποτροφίες από άλλες πηγές θα πρέπει να το δηλώσουν με την αίτησή τους και σε περίπτωση που θα είναι δικαιούχοι των υποτροφιών η Σχολική εφορία θα συμπληρώνει το ποσό τής χορηγίας με βάση των ποσών χορηγίας που θα δικαιούνταν. Το υπόλοιπο ποσό της υποτροφίας θα παραχωρείται στον πρώτο επιλαχόντα που είναι ο επόμενος στην κατάταξη κ.ο.κ. Όσοι άριστοι απόφοιτοι πληρούν το βασικό κριτήριο με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19,65/20 ή 19.00/20 και άνω να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που υπάρχει αναρτημένη πιο πάνω. Οι υποτροφίες θα δοθούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών  (ΙΚΥ).
  4. Σημειώνεται ότι για τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των υποτροφιών, καθώς και τα προσφερόμενα ποσά δυνατόν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του καταπιστεύματος.

Γ) Έντυπο συγκατάθεσης επεξεργασίς προσωπικών δεδομένων (Πρέπει απαραίτητα να συνοδεύει όλες τις αιτήσεις).

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα γραφεία του Δήμου Καραβά, τηλέφωνο 22516937, ώρες γραφείου ή να αποστείλουν μήνυμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected]