ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΞΩΡΑΪΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ (ΠΙΚ) ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΒΟΛΟ

 

Οι προσφορές για τα βελτιωτικά έργα & εξωραϊσμό της κύριας εισόδου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών (ΠΙΚ) στον Στρόβολο παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 2020.

Ως εκ τούτου οι προσφορές θα πρέπει να φτάσουν στα γραφεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών (οδός Μιλήτου 2, 2028 Στρόβολος) και να δοθούν ιδιοχείρως στην επί καθήκοντι γραφέα έναντι απόδειξης, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12.00μμ και θα ισχύουν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.