Κηδεία Αναστάσιου Παύλου – 3.2.2022

ΚΗΔΕΙΑ: ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ., ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΩΝΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΒΟΛΟ, ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ, ΗΛΙΚΙΑΣ 74 ΕΤΩΝ. ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.