ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Υποτροφιών του Δήμου Καραβά, δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό υποτροφιών υπό μορφή ετήσιας χορηγίας για πρωτοετείς φοιτητές  που παρακολουθούν μαθήματα σε κολλέγια, ανώτερες σχολές ή Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά ιδρύθηκε από το ζεύγος Νίκου και Ελπίδα Σιακόλα το οποίο μέχρι σήμερα έχει κάνει εισφορές ύψους 500,000 ευρώ. Με βάση και επιθυμία του ζεύγους Νίκου και Ελπίδα Σιακόλα το ταμείο Υποτροφιών βοηθά με συμβολικές χορηγίες παιδιά Καραβιωτών που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους στα γράμματα και έχουν εξαίρετο χαρακτήρα. Χορηγίες θα δοθούν και φέτος σε πρωτοετείς, άριστους φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά οι οποίο πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση.


Α.  Απαιτούμενα προσόντα


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι :  1. Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και δημότες Καραβά ή τουλάχιστον ένας από τους γονείς τους να είναι δημότης Καραβά, εγγεγραμμένος στον επίσημο εκλογικό κατάλογο της Κυβέρνησης. Υποψήφιοι μπορεί επίσης να είναι όσοι κατάγονται από τα περίχωρα του Καραβά, Ελιά, Φτέρυχα, Παλιόσοφος, Μότιδες με την προϋπόθεση να είναι εκλογείς Επαρχίας Κερύνειας ή τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς τους να είναι εκλογέας Κερύνειας.
  2. Αριστοι στο ήθος και στο χαρακτήρα
  3. Απόφοιτοι αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης με επίδοση άριστα πάνω από το 18 1/2.
  4. Να φοιτούν στο πρώτο έτος σπουδών σε αναγνωρισμένο Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Β.  Ποσό και αριθμός υποτροφιών  • Το ποσό και ο αριθμός των χορηγιών θα εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων που θα πληρούν τα προσόντα, με βάση κριτήρια που θα ορίζει η επιτροπή παραχώρησης των υποτροφιών.

Γ.  Αιτήσεις και προθεσμία υποβολής τους  • Ολες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικά έντυπα και να επισυναφθούν σ’ αυτά όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν τα έντυπα, από το γραφείο του Δήμου Καραβά τηλ. 22-516937 και να φθάσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014  στη διεύθυνση : Γραμματεία Ταμείου Υποτροφιών Δήμου Καραβά, Μιλήτου 2, 2028 Στρόβολος. Η σχετική αίτηση υπάρχει καταχωρημένη στη ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά www.karavas.org.cy.

Δ.  Ημερομηνία εκδήλωσης παραχώρησης των χορηγιών


Η εκδήλωση για την απονομή των χορηγιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 7.00μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο Στρόβολο.  


Για το σχέτικο έντυπο πιέστε εδώ.