Αντικατοχική Εκδήλωση 22 Ιουλίου 2011 – Τύμβος Μακεδονίτισσας