ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  2015


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Υποτροφιών Καραβά Νίκου Κ. Σιακόλα και η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Γεώργιου Τσίμον της Σχολικής Εφορείας Καραβά, δέχονται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό υποτροφιών υπό μορφή χορηγίας για πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά που παρακολουθούν μαθήματα σε κολλέγια, ανώτερες σχολές ή Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού και έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία άριστα στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Από το κληροδότημα Γεώργιου Τσίμον θα δοθούν επίσης δύο πλήρεις υποτροφίες για όλα τα έτη σπουδών σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά. Η εκδήλωση απονομής των χορηγιών θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο Στρόβολο, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015, Ώρα 7.00 μ.μ. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικά έντυπα και να φθάσουν το αργότερο μέχρι την 19ην Δεκεμβρίου 2015 στα γραφεία του Δήμου Καραβά.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχει ξεχωριστή αίτηση για τις δυο υποτροφίες. Η αίτηση και για τις δύο υποτροφίες είναι ΚΟΙΝΗ. Για να την κατεβάσετε πατήστε εδώ.