Αιτήσεις για χορηγίες Ιδρύματος Υποτροφιών Ν. Σιακόλα και Κληροδοτήματος Γ. Τσίμον

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΡΑΒΑ «ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑΣ»

ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

Ο Δήμος Καραβά , το Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ.. Σιακόλας» και η Σχολική Εφορεία Καραβά διοργανώνουν, την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 7.00μμ, στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, την καθιερωμένη εκδήλωση απονομής χορηγιών σε πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά που παρακολουθούν σπουδές σε κολλέγια, ανώτερες σχολές ή Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού και έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία άριστα στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

Οι χορηγίες θα δοθούν από το Ταμείο Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ. Σιακόλας» και το Κληροδότημα της Σχολικής Εφορείας Καραβά Γεώργιου Τσίμον.

Το Ταμείο Υποτροφιών Καραβά ιδρύθηκε με εισφορές που δόθηκαν από το ζεύγος Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, συνολικού ποσού 500,000 ευρώ, με στόχο να επιβραβεύονται νέοι του Καραβά που διακρίνονται για το χαρακτήρα και τις επιδόσεις τους. Τις χορηγίες θα απονείμει ο επίτιμος πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών και ιδρυτής του Ταμείου Υποτροφιών Καραβά κ. Νίκος Σιακόλας.

Το Ταμείο του Γεώργιου Τσίμον ύψους επίσης 500,000 ευρώ, δημιουργήθηκε από το κληροδότημα που άφησε ο αείμνηστος Γεώργιος Τσίμον με τη διαθήκη του στη Σχολική Εφορεία Καραβά με το οποίο θα βοηθούνται με υποτροφίες άριστοι φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τους διοργανωτές, καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δεξίωση. Θα δοθούν χορηγίες και τιμητικό δίπλωμα σε άριστους νέους του Καραβά απόφοιτους μέσης Παιδείας οι οποίοι φοιτούν στο πρώτο έτος σπουδών σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Όσοι από τος νέους με καταγωγή τον Καραβά και τα περίχωρα , Ελια, Φτέρυχα, Παλιόσοφο και Μότιδες, πληρούν τα κριτήρια (απολυτήριο Μέσης εκπαίδευσης 18.5 και άνω και να βρίσκονται στο πρώτο έτος πανεπιστημιακών σπουδών) θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση η οποία είναι αναρτημένη στη ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά.

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου τηλ 22516937.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  1. Αίτηση για όλους τους άριστους νέους (απολυτήριο 18,5 και άνω) – Γενική αίτηση για χορηγία – 2019
  2. Αίτηση για πλήρεις υποτροφίες Σχολικής Εφορείας (απολυτήριο 19 και άνω) – χορηγία τσίμον 2019