Αγίου Μανδηλίου – 16 Αυγούστου 2020

16 Αυγούστου, του Αγίου Μανδηλίου σήμερα…

Γιορτάζει η Αχειροποίητος,

η εκκλησία μας στον κατεχόμενο Καραβά,

τον πρωτομάρτυρα της εισβολής.

Ευχή και προσευχή μας

του χρόνου να προσκυνήσουμε στην χάρη Της.