Διεύθυνση: Οδός Μιλήτου αρ.2, 2028 Στρόβολος Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22516937

Φαξ: +357 22516941

Email: karavas.municipality@cytanet.com.cy