Αξιοσημείωτη ήταν η προσφορά της κωμόπολης του Καραβά σε όλους τους αγώνες του Ελληνικού Έθνους για ελευθερία. Το 1821 οι Καραβιώτες και οι Λαπηθιώτες εφοδίασαν τον Κανάρη με τρόφιμα και χρήματα για τον αγώνα. Επίσης, Καραβιώτες συμμετείχαν στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, στους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13, στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Απελευθερωτικό Αγώνα 1955-59. Ενδεικτικά αναφέρεται  ότι στους Βαλκανικούς Πολέμους συμμετείχαν 65 εθελοντές και ότι στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο πολέμησαν πάνω από 150 Καραβιώτες.

Σε αναμνηστική πλάκα για τους πεσόντες που ήταν εντοιχισμένη στην Α΄ Αστική Σχολή Καραβά αναφέρονται τέσσερις πεσόντες, δυο στους Βαλκανικούς Πολέμους και δυο στις μάχες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αντίγραφο της πλάκας αυτής εντοιχίστηκε στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.