Αρχικά τα παιδιά από τον Καραβά, τη Λάπηθο και τα γύρω χωριά παρακολουθούσαν μαθήματα στο μοναστήρι της Αχειροποιήτου. Από τα μέσα του 19ου αιώνα λειτούργησαν χωριστά δημοτικά σχολεία στον Καραβά και στη Λάπηθο. Το Δημοτικό Σχολείο Καραβά λειτούργησε κοντά στον χώρο όπου κτίστηκε αργότερα η εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Από το 1883 λειτούργησε χωριστά Παρθεναγωγείο και αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητριών. Πριν το 1974 λειτουργούσαν στον Καραβά η Α’ και η Β’ Αστική Σχολή ως  μικτά σχολεία και πρόσφεραν τη δημοτική εκπαίδευση. Λειτουργούσε επίσης ιδιωτική σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.